1. اخبار شورا
  2. ابلاغیه های وزارتی
۱۷ آبان ۱۴۰۰

چهارمین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان چهارمین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان [ ... ]

۲۳ مهر ۱۴۰۰

 سومین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان روز شنبه 24 مهرماه 1400 سومین جلسه [ ... ]

۱۳ تیر ۱۴۰۰

   انتصاب دکتر حسین جعفری ثانی به سمت دبیر شورای مدیریت آموزش عالی استان براساس [ ... ]

۲۵ اسفند ۱۳۹۹

  انتصاب دکتر بهروز مهرام به عنوان مسئول دبیرخانه شورای مدیریت آموزش عالی مستقر [ ... ]

۰۶ آذر ۱۴۰۰

بخشنامه در خصوص ابلاغ ليست مؤسسات آموزش عالي مشمول طرح آمايش آموزش عالي    

۰۶ آذر ۱۴۰۰

اطلاع رساني تفاهم نامه همكاري با شهركهاي صنعتي      

۰۶ آذر ۱۴۰۰

پیشنهاد راه اندازی مراکز رشد در استان جهت معرفی به وزارت عتف به منظور صدور مجوز        

۰۶ آذر ۱۴۰۰

   درخصوص قانون تعطيلی موسسات و واحدهای آموزشی بدون مجوز قانونی