1. اخبار شورا
  2. ابلاغیه های وزارتی

چهارمین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان   چهارمین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی...

۱۷ آبان ۱۴۰۰

 سومین جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان   روز شنبه 24 مهرماه 1400 سومین جلسه شورای...

۰۱ آبان ۱۴۰۰

   انتصاب دکتر حسین جعفری ثانی به سمت دبیر شورای مدیریت آموزش عالی استان براساس...

۱۳ تیر ۱۴۰۰

  انتصاب دکتر بهروز مهرام به عنوان مسئول دبیرخانه شورای مدیریت آموزش عالی مستقر...

۲۵ اسفند ۱۳۹۹